1/20 Basis

In welke mate vind jij het belangrijk dat jouw werknemers zich vitaal voelen*

In welke mate vind jij het belangrijk dat jouw werknemers zich vitaal voelen*

(verplicht)

Leeg maken
2/20: Basis

Wat is jouw indruk hoe vitaal jouw medewerkers zich in het algemeen voelen?*

Wat is jouw indruk hoe vitaal jouw medewerkers zich in het algemeen voelen?*

Leeg maken
3/20 Basis

Is er ruimte binnen jouw bedrijf voor aandacht voor vitaliteit?*

Is er ruimte binnen jouw bedrijf voor aandacht voor vitaliteit?*

Leeg maken
4. Over bewegen

Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Door te bewegen en te sporten voelen medewerkers zich energieker en fitter, hebben ze minder kans op gezondheidsproblemen en kunnen ze het werk fysiek en ook mentaal beter aan. Bewegen en sporten dragen bij aan vitale medewerkers en daarmee aan een vitaal bedrijf.

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

 

 

Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Door te bewegen en te sporten voelen medewerkers zich energieker en fitter, hebben ze minder kans op gezondheidsproblemen en kunnen ze het werk fysiek en ook mentaal beter aan. Bewegen en sporten dragen bij aan vitale medewerkers en daarmee aan een vitaal bedrijf.

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

 

 

Leeg maken
4/20 Bewegen

Welke acties worden binnen jouw bedrijf ondernomen om je medewerkers meer te laten bewegen en/of sporten? Dat geldt zowel tijdens als voor of na werktijd. [ MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ]*

Welke acties worden binnen jouw bedrijf ondernomen om je medewerkers meer te laten bewegen en/of sporten? Dat geldt zowel tijdens als voor of na werktijd. [ MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ]*

Leeg maken
5/20 Bewegen

Geef een cijfer van de activiteiten van jouw bedrijf op het gebied van bewegen en sport?*

Geef een cijfer van de activiteiten van jouw bedrijf op het gebied van bewegen en sport?*

Leeg maken
6/20 Bewegen

Is er bij jou interesse om meer te willen doen om medewerkers aan te zetten om (meer) te bewegen of (meer) te sporten?*

Is er bij jou interesse om meer te willen doen om medewerkers aan te zetten om (meer) te bewegen of (meer) te sporten?*

Leeg maken
7. Roken

Van roken is bewezen dat dit dé veroorzaker is van heel veel gezondheidsverstoringen als kanker en hart- en vaatziekten. Omdat per 1 januari 2022 rookruimtes op de werkplek niet meer zijn toegestaan maken steeds meer bedrijven een rookvrije omgeving. Een rookvrije omgeving bevordert de vitaliteit van de werknemer.

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

Van roken is bewezen dat dit dé veroorzaker is van heel veel gezondheidsverstoringen als kanker en hart- en vaatziekten. Omdat per 1 januari 2022 rookruimtes op de werkplek niet meer zijn toegestaan maken steeds meer bedrijven een rookvrije omgeving. Een rookvrije omgeving bevordert de vitaliteit van de werknemer.

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

Leeg maken
7/20 Roken

Op welke manier stimuleert jouw bedrijf medewerkers om niet te roken? [ MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ]*

Op welke manier stimuleert jouw bedrijf medewerkers om niet te roken? [ MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ]*

Leeg maken
8/20 Roken

Welk cijfer geef je aan de activiteiten van jouw bedrijf om medewerkers te motiveren om niet te roken ?*

Welk cijfer geef je aan de activiteiten van jouw bedrijf om medewerkers te motiveren om niet te roken ?*

Leeg maken
9/20 Roken

Zou je meer willen doen om medewerkers te motiveren om niet te roken?*

Zou je meer willen doen om medewerkers te motiveren om niet te roken?*

Leeg maken
10. Alcohol en Drugs

Veel mensen vinden een borrel op z’n tijd lekker en gezellig. Vaak wordt Alcohol en ook drugs gebruikt om spanningen te verlichten. Alcohol, en ook drugs, heeft invloed op vitaliteit en werkprestaties. Geen of weinig alcohol drinken en geen drugs gebruiken heeft een positieve invloed op de vitaliteit van de werknemers. Het risico op gezondheidsproblemen is daardoor minder. Een alcohol- en drugsvrije onderneming draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving.

 

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

Veel mensen vinden een borrel op z’n tijd lekker en gezellig. Vaak wordt Alcohol en ook drugs gebruikt om spanningen te verlichten. Alcohol, en ook drugs, heeft invloed op vitaliteit en werkprestaties. Geen of weinig alcohol drinken en geen drugs gebruiken heeft een positieve invloed op de vitaliteit van de werknemers. Het risico op gezondheidsproblemen is daardoor minder. Een alcohol- en drugsvrije onderneming draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving.

 

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

Leeg maken
10/20 Alcohol & Drugs

Hoe motiveert jouw bedrijf medewerkers om (tijdens)rond werktijd geen of minder alcohol te drinken? Denk hierbij aan feestjes, recepties en andere gelegenheden waar alcohol geschonken wordt. [ MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ]*

Hoe motiveert jouw bedrijf medewerkers om (tijdens)rond werktijd geen of minder alcohol te drinken? Denk hierbij aan feestjes, recepties en andere gelegenheden waar alcohol geschonken wordt. [ MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ]*

Leeg maken
11/20 Alcohol & Drugs

Hoe ontmoedigt jouw bedrijf het gebruik van drugs bij medewerkers? [ MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ]*

Hoe ontmoedigt jouw bedrijf het gebruik van drugs bij medewerkers? [ MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ]*

Leeg maken
12/20 Alcohol & Drugs

Welk cijfer geef je de activiteiten van jouw bedrijf op het gebied van het ontmoedigingsbeleid van alcohol- en drugsgebruik?*

Welk cijfer geef je de activiteiten van jouw bedrijf op het gebied van het ontmoedigingsbeleid van alcohol- en drugsgebruik?*

Leeg maken
13/20 Alcohol & Drugs

In hoeverre vind je het belangrijk en wil je meer doen om medewerkers te motiveren om minder of geen alcohol en drugs te gebruiken?*

In hoeverre vind je het belangrijk en wil je meer doen om medewerkers te motiveren om minder of geen alcohol en drugs te gebruiken?*

Leeg maken
Voeding

Voor een gezond lichaamsgewicht is gezonde voeding en voldoende bewegen belangrijk. Een gezond lichaamsgewicht. Dat zorgt ervoor dat je medewerkers een gezond lichaamsgewicht vermindert het risico op diabetes en hart en vaatziekte. Verzuim en uitval zal daardoor minder zijn.

 

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

Voor een gezond lichaamsgewicht is gezonde voeding en voldoende bewegen belangrijk. Een gezond lichaamsgewicht. Dat zorgt ervoor dat je medewerkers een gezond lichaamsgewicht vermindert het risico op diabetes en hart en vaatziekte. Verzuim en uitval zal daardoor minder zijn.

 

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

Leeg maken
14/20 Voeding

Op welke manier motiveer jij je medewerkers om gezond(er) te eten?*

Op welke manier motiveer jij je medewerkers om gezond(er) te eten?*

Leeg maken
15/20 Voeding

Wat is het cijfer voor jouw inspanning om je werknemers gezond(er) te laten eten*

Wat is het cijfer voor jouw inspanning om je werknemers gezond(er) te laten eten*

Leeg maken
16/20 Voeding

Wil je meer doen om je medewerkers te motiveren om gezonder te eten?*

Wil je meer doen om je medewerkers te motiveren om gezonder te eten?*

Leeg maken
Privé-/werkbalans

Een goede privé-/werkbalans betekent dat er een goede balans is tussen inspanning en tijd voor werk en hetzelfde voor privé. Ook betekent dit dat de medewerker voldoende tijd neemt om op de juiste manier te ontspannen. Als de medewerker goed in balans is zal hij beter tegen stressvolle situaties kunnen en flexibeler zijn. Dit zorgt voor een goede mentale balans en heeft een positief effect op de vitaliteit van de medewerker en dus ook op het functioneren op het werk. Dit bevordert bovendien ook de productiviteit.

 

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

Een goede privé-/werkbalans betekent dat er een goede balans is tussen inspanning en tijd voor werk en hetzelfde voor privé. Ook betekent dit dat de medewerker voldoende tijd neemt om op de juiste manier te ontspannen. Als de medewerker goed in balans is zal hij beter tegen stressvolle situaties kunnen en flexibeler zijn. Dit zorgt voor een goede mentale balans en heeft een positief effect op de vitaliteit van de medewerker en dus ook op het functioneren op het werk. Dit bevordert bovendien ook de productiviteit.

 

** Dit is een tekstblok. Er is geen beantwoording nodig. Ga naar de volgende stap **

Leeg maken
17/20 Privé-/werkbalans

Hoe motiveer jij je medewerkers om te werken aan hun privé-/werkbalans en ontspanning om langdurige stress te voorkomen*

Hoe motiveer jij je medewerkers om te werken aan hun privé-/werkbalans en ontspanning om langdurige stress te voorkomen*

Leeg maken
18/20 Privé-/werkbalans

Zou je meer willen inzetten om medewerkers beter met stress om te leren gaan?*

Zou je meer willen inzetten om medewerkers beter met stress om te leren gaan?*

Leeg maken
19/20 Privé-/werkbalans

Geef een cijfer voor de activiteiten die jouw bedrijf organiseert op het gebied van privé-/werkbalans?*

Geef een cijfer voor de activiteiten die jouw bedrijf organiseert op het gebied van privé-/werkbalans?*

Leeg maken
20/20 Privé-/werkbalans

Een vraag voor jou als werkgever/ondernemer. Wat is jouw cijfer hoe je jouw privé/werkbalans ervaart op dit moment? *

Een vraag voor jou als werkgever/ondernemer. Wat is jouw cijfer hoe je jouw privé/werkbalans ervaart op dit moment? *

Leeg maken
De resultaten

Hiermee is de Orientatiescan bijna voltooid. In de volgende stap verschijnen jouw antwoorden in een resultaatpagina. Je kan de resultaten tevens via e-mail ontvangen samen met een toelichting en suggesties voor interventies. Je kan hiervoor hieronder je naam en e-mail invullen. Dit zijn geen verplichte velden.

Hiermee is de Orientatiescan bijna voltooid. In de volgende stap verschijnen jouw antwoorden in een resultaatpagina. Je kan de resultaten tevens via e-mail ontvangen samen met een toelichting en suggesties voor interventies. Je kan hiervoor hieronder je naam en e-mail invullen. Dit zijn geen verplichte velden.

Leeg maken

Vul hier je mailadres in

Vul hier je mailadres in

Leeg maken