Tarieven en diensten


Uitvoering diensten en privacy

Als inleiding in de presentatie van onze diensten hechten wij er aan de nadruk te leggen op de privacywaarborgen waarmee de uitvoering van onze dienstverlening is omgeven. Ons privacyregelement is geen dode letter, maar een pakket van spelregels die de werknemer veiligheid moet bieden en biedt tijdens coachingsgesprekken.
Als werkgever heb je dus geen toegang tot de inhoudelijke gesprekken die er tussen de coach en de werknemer plaatsvinden. Jij als werkgever wordt wel geinformeerd met macrogegevens voor zover deze niet naar individuen terug zijn te leiden.

vitchat

VitChat Telefonisch

De VitChat is een laagdrempelige interventie waarin de medewerker kan worden aangespoord aan de slag te gaan met een vitaliteitsvraagstuk. Dit korte vitaliteitsgesprek is ook uitermate geschikt als een inventariserende tool en kan worden ingezet als een onderdeel van het PMO. Welke zaken houden de medewerker bezig? De vitaliteitscoach stelt korte vragen en luistert voornamelijk. De medewerker wordt routes aangereikt waarmee hij of zij zelf een traject kan ingaan om eigen vitaliteit te verbeteren. Ook is de VitChat uitmate geschikt om te bepalen of het wenselijk is de medewerker te laten opschalen naar een langer coachtraject.

Duur: 45 minuten
Kosten: klik hier

Coachtraject individueel

Tijdens dit traject gaat de vitaliteitscoach met één medewerker aan de slag met een persoonlijke hulpvraag. Deze hulpvraag kan gaan over leefstijl of psychologische blokkades. Blokkades die werk of privé gerelateerd kunnen zijn en mogelijk het werkvermogen van de werknemer aantasten. De coach gaat met een gestandaardiseerde gesprekstechniek op zoek naar achterliggende oorzaken van de hulpvraag. Tijdens de reeks gesprekken kunnen meerdere adviesopdrachten aan de medewerker worden meegegeven, die er aan bijdragen duurzame winst te boeken op het gebied van leefstijl en vitaliteit. De coach stimuleert hiermee de motivatie en het zelfoplossende vermogen bij de werknemer om beter om te gaan met stress en zijn of haar persoonlijke kwaliteiten beter in te zetten.

Duur: 10 uur verspreid over 4 – 6 maanden
Kosten: klik hier

incompany coach

Incompany coaching

De vitaliteitscoach is op fysiek aanwezig in de organisatie. Een voorwaarde is de aanwezigheid van een besloten spreekkamer. Medewerkers kunnen met vragen rondom vitaliteit en inzetbaarheid direct terecht kunnen bij de coach. Deze vorm kan ingezet worden als een terugkerend spreekuur, maandelijks of per kwartaal. Dit verlaagt de drempel voor medewerkers om in gesprek te komen over hun vitaliteit.

Duur: 4 / 8 uur
Kosten: klik hier

Geef mij toegang tot de pagina Tarieven