Vitale Oplossingen

Preventiespreekuur Vitaliteit

Het Preventiespreekuur Vitaliliteit is een spreekuur waarbij de vitaliteitscoach in een 1-op-1 gesprek werkgerelateerde en/of privégerelateerde onderwerpen bespreekt op initiatief van de werknemer. Het gesprek is bedoeld om dreigend verzuim tijdig te signaleren en oplossingen te benoemen bij mogelijke aantasting van het werkvermorgen. Dit gesprek heeft een niet-medisch karakter, waarbij wel aanbevelingen kunnen worden gedaan om contact op te nemen met de huisarts

De Wellvitaal Vitaliteitscoach biedt een luisterend oor en zal tijdens het gesprek tips geven om aan de slag te gaan met vitaliteitsvraagstukken.

icon png

Waarborging privacy

De werknemer zal zich vrij voelen alle onderwerpen te kunnen bespreken

image

Voorbeeld interventies

icon png

Op locatie of online

In overleg wordt gekeken waar en hoe het gesprek zal gaan plaatsvinden

icon png

Gediplomeerde coach

Alle vitaliteitscoaches zijn vakgericht gediplomeerd, werken motiverend oplossingsgericht en verwijzen door indien nodig.

Voorbeeld onderwerpen

Veelgestelde vragen

Hoeveel tijd staat er voor een Preventiespreekuur Vitaliteit?

Een preventiespreekuur Vitalitiet kan 30 - 45 of 60 minuten duren. Dat bespreken we vooraf.

Wat zijn de kosten van het Preventiefspreekuur Vitaliteit?

De kosten zijn afhankelijk van de tijd, locatie en aantal uren dat we afspreken.

Wordt er mededeling gedaan aan de werkgever over de inhoud?

Nee, alles wat vbesproken wordt tijdens het Preventiespreekuur Vitaliteit blijft tussen de coach en de coachee. Er is sprake van privacywaarborging volgens het AVG voor de werknemer.

Demo aanvragen